Kontaktní údaje

  • Název: Studentská unie Fakulty informatiky Masarykovy SUFI logouniverzity, z.s.
  • IČ: 228 24 600
  • Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
  • E-mail: su@fi.muni.cz
  • Číslo účtu (nově): 2501590394/2010
  • Číslo účtu (uváděné před 1.3.2019): 2300765389/0800

Studentská unie Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, z.s. (zkáceně SUFI) je spolkem,
zapsaným u krajského soudu v Brně a není plátcem DPH.